Informatie

Vergoeding

U kunt met en zonder verwijsbrief terecht bij de oefentherapeut Cesar.

Voor kinderen van 0 – 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Voor volwassen wordt de behandeling gedekt vanuit de aanvullende verzekering. Kijk in uw zorgverzekeringspolis voor het precieze aantal behandelingen dat uw verzekering vergoedt.

 

Privacy

Wij gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om.  Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Klachten

Vanaf 1 januari zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

U kunt hier het document klachtenloket paramedici downloaden waarin de procedure beschreven staat.